elearningworld.se
Kompetensutveckling i digital miljö - eLearningworld
Learning by doing är grunden för kompetensutveckling, men vad fungerar bäst? Kompetensutveckling i digital miljö med fokus på kritiskt tänkande ...