elearningworld.se
Interaktiva böcker för lärande och information
Öka engagemanget och inlärnings effektiviteten när du ersätter PDF-filer och kurser etc. med interaktiva böcker för lärande och information. Konceptet innehålle