elearningworld.se
Gamifiering som motor för talanghantering och lärande
Att finna dessa möjligheter är avgörande för utvecklingen av företaget och kräver omvärldsbevakning, operationell briljans och talanghantering och lärande