elearningworld.se
Anpassa lärande design till det mänskliga sinnet
Forskning om inlärningsmotivation har ofta varit ganska allmän, att anpassa lärande design till den forskning som presenteras i denna artikel ...