elearningworld.se
2000-talets skola Del 2 – humanism eller inte
Bör 2000-talets skola enbart utgå från en humanistisk värdegrund och fokusera på systematiskt möta statens arbetskraftsbehov? Eller bör den använda ...