eekk.se
The Nordic Choir Expedition - second edition
Eric Ericsons Kammarkör fortsätter under 2019 samarbetet med våra nordiska systerkörer som startade 2016 då körerna turnerade i fyra nordiska huvudstäder. I det nya projektet kommer körerna att konsertera i finska Tammerfors, i skotska Kirkwall och i nederländska Haarlem. Samtliga konser