dr-barr.com
המדריך הישראלי השלם לתוספי תזונה מאת ד”ר אודי בר ויפה שיר-רז
המדריך הישראלי השלם לתוספי תזונה נועד למלא את הצורך בידע מסודר אודות התוספים השונים ויתרונותיהם, ולהדריך את הקורא איך ליטול אותם במינון הנכון ובבטחה. הספר מיועד לקהל הרחב, לכל שוחרי הבריאות הרוצים להרחיב את הידע, וכן לשימושם של הרופאים המעוניינים לחדד את ידיעותיהם ומיומנותם בתחום מרתק זה.