docungtamlinhviet.vn
Bài văn khấn Cúng đền Mẫu Cửu Trùng Thiên - Đồ Cúng Tâm Linh Việt
Bài văn khấn Cúng đền Mẫu Cửu Trùng Thiên và Sự Tích, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên còn có các danh hiệu khác như Mẫu thượng thiên, Thiên Thanh công chúa, Thanh Vân công chúa, Cửu trùng thánh Mẫu (Mẫu Cửu), Lục Cung vương Mẫu, Mão Dậu Công Chúa. Sau đây Đồ Cúng Tâm Linh Việt xin giới thiệu bài viết ký sự tổng hợp đầy đủ