dmlaw.com.ua
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Uygulanan Vergisel Teşvikler
Ukrayna Gümrük Kanunu 287. Maddesi uyarınca yatırım amaçlı Ukrayna'ya ithal edilen (satılık ve amaç dışı kullanım hariç) malların azami 3 yıl Ukrayna topraklarında kalması ve yabancı yatırımlı işletmenin sermeyesine kaydettirilmesi halinde yabancı yatırımcılar ithala