dinevigroup.bg
Боян Радев - Те са мъже в живота, мъже в приятелството, мъже в бизнеса.
Двамата са предприемачи с голям размах – толкова голям, че България е малка да ги побере.