diabeti-albania.org
Botimi i Volumit të I-rë të Revistës Shkencore "Diabet, Metabolizëm, Nutricion" (Demo)
U lancua gjate Konferences Shkencore diten e shtune dhe numri i pare i Revistes Shkencore “Diabet, Metabolizem, Nutricion”. U permbush keshtu objektivi 5-vjecar qe shoqata i kishte vene detyre vetes. Shihemi ne botime te tjera. Gjithashtu presim dhe bashkepunimin e mjekeve specialiste per t’i