dataplanning.es
La inversió en publicitat online contínua amb el seu imparable creixement
Segons Zenthinela (directius d'empreses anunciants) existeix una previsió de creixement del 3,6% per la iversión publicitària en mitjans convencionals. Si tenim en compte el creixement previst per als mitjans no convencionals, un 0,9%, la inversió total creixerà un 2,8% situant-se en 1