dailylearningonline.com
Omgaan met verandering - De Online Life Coach Podcast
Omgaan met verandering. Het komt regelmatig naar voren tijdens coachings met mijn klanten. We vinden het soms lastig om met verandering om te gaan. De realiteit strookt niet met hoe we die voor ogen hadden of hoe we graag zouden willen. We gaan ons er tegen verzetten en raken gefrustreerd. Ui