dailylearningonline.com
Omgaan met verandering - Blog
Omgaan met verandering, tijdens coachingsgesprekken met mijn klanten komt regelmatig naar voren dat we dat soms lastig vinden. De realiteit strookt niet met hoe we die voor ogen hadden. We gaan ons er tegen verzetten en raken gefrustreerd. Uiteindelijk heeft het een negatieve invloed op ons geluksg