dadesiserveis.es
Tots els becaris hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social
A DADES i SERVEIS et recordem que el passat 1 de gener es va fer efectiu el RD-Llei 28/2018 en el que, entre d’aaltres coses, s’hi inclou que les empreses han de tenir donats d’alta a la Seguretat Social els seus becaris, tant els que estan remunerats com els que no. Ara bé, el que no està d