dadesiserveis.es
Sobre la vaga del 8 de març, Dia Internacional de la Dona
En relació a la vaga general del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, convocada per les organitzacions sindicals, cal tenir present que: Els treballadors i treballadores que facin ús d’aquest dret no cotitzaran, no es genera salari (tampoc pagues extraordinàries), ni tampoc es genera prest