dadesiserveis.es
Sabies que pots rectificar les declaracions de la renda dels últims quatre anys?
A DADES i SERVEIS et recordem que l’Administració Tributària disposa de fins a quatre anys per a comprovar les declaracions de la renda, a comptar des del dia següent a la presentació. Però l’administració no és l’única que pot revisar les declaracions tributàries presentades en anys