dadesiserveis.es
Neix un nou impost: aquest cop als articles de luxe
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a l’aplicació d’un nou impost. En aquesta ocasió es gravaran els actius no productius de les persones jurídiques, considerats articles de luxe. Entenent per “actius no productius” aquells que estiguin inscrits a nom d’empreses, no pas els