dadesiserveis.es
L’acomiadament d’un treballador amb baixa de llarga durada és nul o improcedent?
A DADES i SERVEIS t’informem que, tal i com es recull a la sentència 306/2018 del 15 de març de 2018, en unificació de la doctrina de la Sala Quarta del Tribunal Suprem es torna a qualificar d’improcedent i no pas nul l’acomiadament del treballador amb una baixa de llarga durada. L’ar