dadesiserveis.es
I ara, què passa amb els lloguers?
A DADES i SERVEIS et recordem que el Congrés dels Diputats ha decidit no convalidar el Reial Decret Llei que modificava i introduïa noves mesures en matèria de lloguer d’habitatge, principalment per a afavorir aquest règim i atorgar més seguretat a l’arrendatari. Algunes de les mesures que