dadesiserveis.es
He rebut una donació, quins impostos he de pagar?
A DADES i SERVEIS et recordem que el receptor d’una donació, tant sigui aquesta en metàl·lic com no, ha de satisfer l’impost corresponent en base al valor de la donació rebuda. L’Impost sobre les donacions és lleugerament progressiu amb comparació amb d’altres tributs, i en funció d