dadesiserveis.es
Ets propietari? Pagues un lloguer? Aquestes són les deduccions que et pots aplicar a la declaració de la renda
A DADES i SERVEIS t’informem que tant si ets propietari com si pagues un lloguer per a l’habitatge habitual és possible que puguis aplicar-te alguna de les deduccions de l’IRPF previstes per afavorir aquestes situacions. En el supòsit de que siguis propietari l’única deducció prevista a