dadesiserveis.es
Ens importa la responsabilitat social corporativa, RSC
La responsabilitat social corporativa, RSC, és un concepte que va néixer fa uns anys amb l’objectiu, entre d’altres, de pal·liar els efectes negatius de la globalització. Davant exemples d’explotació infantil o de contaminació del medi ambient, per part de determinades grans empreses,