dadesiserveis.es
Com portes el tancament de l’exercici?
A DADES i SERVEIS som conscients que la gestió i administració d’una societat mercantil requereix el compliment de moltes obligacions amb l’administració, com ara l’IVA, IRPF, Seguretat Social... A més de totes aquestes obligacions recurrents al llarg de l’any, durant el primer semestre