dadesiserveis.es
Ara sí: la prestació per maternitat ja no pagarà impostos
A DADES i SERVEIS t’informem que el Tribunal Suprem ha sentenciat que les prestacions per maternitat i paternitat quedin exemptes de l’IRPF i per tant no hauran de tributar a l’Impost de la Renda. Recordem que aquesta controvèrsia va començar l’any 2017 quan el Tribunal Superior de Justíc