cvicime-jime.cz
Tricepsový tlak vsedě
Pro tento cvik budete potřebovat lavici (na kterou si sednete) a EZ osu s činkou. Sedněte si na lavici, narovnejte záda, činku vezměte do ruky a dejte si ji nad hlavu. Činku chytněte úzkým úchopem (maximálně na šířku ramen). Ohněte ruce v loktech a spouštějte činku pomalu dolů. Činka by měla jít až za hlavu...
(c) Cvicime-jime.cz