coctwenteachterhoek.nl
Dit nieuwe akkoord moet zorgen voor een provinciaal LHBTI-beleid
Er is al vaker over gesproken in de Provinciale Staten: het zogenoemde regenboogstembusakkoord. Een document op initiatief van D66, dat als inspiratie gebruikt kan worden om een provinciaal LHBTI-beleid te vormen. Dat akkoord heeft vanavond in de Statenvergadering een meerderheid van de stemmen gekr