cnimmigration.pt
C.N. Immigration | מהן המדינות המעניקות דרכון תמורת תשלום ?
קפריסין: לאזרחות יש להוכיח השקעת 2 מיליון דולר בשלוש השנים שקדמו לבקשה. המתקבלים מתחייבים לבקר בקפריסין פעם בשנתיים. בריטניה: השקעת 2 מיליון לירות שטרלינג תוביל לזכות לתושבות בתוך שלוש שנים. 5 מיליון…
C.N. Immigration