ccis.ad
VOLS ENTRENAR LA GESTIÓ DE PROJECTES?
15 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h