ccis.ad
GESTIÓ DE PERSONES I SITUACIONS TÒXIQUES EN ENTORNS LABORALS
4 i 5 de juny, de 9.30 a 13.30 h