ccis.ad
TALLER PRÀCTIC DE TAULES DINÀMIQUES AMB EXCEL A L’ÀREA FINANCERA - NIVELL AVANÇAT
27 i 28 de novembre, de 9.30 a 14 h