ccis.ad
TALLER DE KNIME PER TRACTAR I ANALITZAR FÀCILMENT GRANS VOLUMS DE DADES
4 i 5 de març, de 9.15 a 14.15 h