ccis.ad
ASPECTES JURÍDICO-LEGALS DE LA RETRIBUCIÓ DE SOCIS I ADMINISTRADORS
3 d’abril, de 9.30 a 13.30 h