ccis.ad
ELS 8 PASSOS PER CONVERTIR LES REUNIONS EN ÀGILS, EFICACES I ORIENTADES A RESULTATS
15 i 16 d’octubre, de 9:30h a 13:30h i de 15h a 19h