ccis.ad
PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS 1r NIVELL (1a EDICIÓ COMPLETA)
19 i 20 de juny, de 9:30 a 13.30 h