ccis.ad
PARLAR EN PÚBLIC
12, 13, 19 i 20 de juny, de 9.30 a 14 h