ccis.ad
TÈCNIQUES DE MOTIVACIÓ LABORAL
6 de novembre, de 9:30h a 13:30h i de 15h a 19h