ccis.ad
FORMACIÓ DE FORMADORS PER A L’HOTELERIA
Del 19 al 23 de juny, de 9 a 13 h. El dia 23, de 9 a 11 h