ccis.ad
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS PER A PIMES
7 i 22 de maig i 5, 19 i 26 de juny de 9 a 14h i de 15.30 a 18.30h