ccis.ad
CULTURA XINESA PER AL SECTOR TURÍSTIC (II): Xinès turístic
6 i 7 de juny, de 9 a 14 h