ccis.ad
CULTURA XINESA PER AL SECTOR TURÍSTIC (I): Introducció a la cultura xinesa, protocol, etiqueta i trets característics dels turistes xinesos
22 i 23 de maig, de 9 a 14 h