ccis.ad
LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I EL SEU IMPACTE SOBRE ELS RESULTATS EMPRESARIALS
14 i 15 de maig, de 9.30 a 13.30 h