ccis.ad
COMPTABILITAT - 2n NIVELL
del 2 al 4 i del 8 a l’11 d’abril, de 18 a 21 h