ccis.ad
COM POT LA GESTIÓ DE PERSONES ESDEVENIR AGILE?
20 d’abril, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h