ccis.ad
COM ATRAURE, MOTIVAR I RETENIR EL TALENT? (II)
29 de maig, de 9 a 13.30 h i de 15 a 18.30 h