ccis.ad
DISSENY DE PLANS D’IGUALTAT DE GÈNERE A LES EMPRESES
20 de juny, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h