ccis.ad
COM INFORMAR DELS AL.LÈRGENS ALIMENTARIS TALLER PRÀCTIC D’ETIQUETATGE, IDENTIFICACIÓ I INFORMACIÓ DELS AL.LÈRGENS
2 d’octubre, de 13:30h a 15:30h