c7traders.com.cn
7月份优选策略成绩
RAPIER 上个月回报: - 0.74% | 平均每月回报: + 3.46% | 总回报率: + 136.34% RAPIER采用趋势性策略,交易4中货币对。止损约40点、获利约43-55点之间。 现在就复制RAPIER! FX BSR上个月回报: - 4.22% | 平均每月回报: + 1.89% | 总