btong.com.vn
Tư vấn mua seal niêm phong thùng đựng hóa chất? | CÁP THÉP XÂY DỰNG BTONG
Các cơ sở sản xuất hóa chất, cần đóng gói, bảo quản dung dịch tỏng các phi nhựa hoặc sắt chuyên dụng. Thùng phi nhựa chứa đựng hóa chất được vận chuyển trên đường xa, tới tay khách hàng có thể thất thoát, mất hàng. Mua seal niêm phong nhựa cho các thùng phi chứa …