bostroem.com
Om BC – Digitalisering Konsult, Omvärldsanalytiker och Skribent
Verksamhet: Digitaliseringskonsult, Omvärldsanalytiker och Skribent